หัวข้อข่าว :

SMEs 7 รายแรกของไทย ผ่าน มอก.เอส  กระทรวงอุตฯ มอบใบรับรอง พร้อมจับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผลักดันขอ มอก.เอส  หวังต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลสู่สากล กระทรวงอุตสาหกรรมมอบใบรับรอง มอก. เอส แก่ SMEs 7 รายแรกของไทย หนึ่งในมาตรการเสริมแกร่งให้ SMEs ตั้งเป้าเพื่อยกระดับศักยภาพไปสู่ยุค 4.0 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย


SMEs 7 รายแรกของไทย ผ่าน มอก.เอส 
กระทรวงอุตฯ มอบใบรับรอง พร้อมจับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผลักดันขอ มอก.เอส 
หวังต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลสู่สากล

กระทรวงอุตสาหกรรมมอบใบรับรอง มอก. เอส แก่ SMEs 7 รายแรกของไทย หนึ่งในมาตรการเสริมแกร่งให้ SMEs ตั้งเป้าเพื่อยกระดับศักยภาพไปสู่ยุค 4.0

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย

และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การส่งเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับไปสู่ยุค 4.0 ที่มีศักยภาพ ในปีนี้มีโครงการช่วยเหลือทางด้านการเงิน วงเงินรวมกว่า 78,000 ล้านบาท ผนวกกับอีก 9 มาตรการที่เป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาส่งเสริมควบคู่กันไป


วันที่เผยแพร่ : 03 January 2019