หัวข้อข่าว :

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) นายวันชัย พนมชัย พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) นายวันชัย พนมชัย 
พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. 
เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธานในพิธี นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
พร้อมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร

ณ ห้องโถง ชั้น 1 
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


วันที่เผยแพร่ : 14 May 2019