หัวข้อข่าว :

สมอ. ลงพื้นที่ตรวจห้างดังย่านบางแค ให้บริการเช่าพื้นที่ขายสินค้า พบร้านค้าขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ปลั้กพ่วง” ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ของผู้บริโภค นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังนำทีมเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคว่า “สมอ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากว่า


สมอ. ลงพื้นที่ตรวจห้างดังย่านบางแค ให้บริการเช่าพื้นที่ขายสินค้า พบร้านค้าขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ปลั้กพ่วง” ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ของผู้บริโภค

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังนำทีมเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคว่า “สมอ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากว่า

หากเป็นร้านค้าจะต้องขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น เนื่องจากชุดสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและเป็นสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดยทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ

การลงพื้นที่ตรวจร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าของสมอ.ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการที่ สมอ. ได้ให้ความรู้แก่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้ากว่า 50 ห้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อกลางปี

สำหรับห้างสรรพสินค้ารายอื่นๆ สมอ. ก็จะลงพื้นที่ตรวจอย่างเข้มงวดต่อไปเช่นกัน จึงขอเตือนให้ท่านควบคุมร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของท่านด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วยสำหรับบทลงโทษของร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


วันที่เผยแพร่ : 16 May 2019