หัวข้อข่าว :

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจาก AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ร่วมหารือกับสมอ. เพื่อประสานความร่วมมือด้านการมาตรฐาน


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจาก AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ร่วมหารือกับสมอ. เพื่อประสานความร่วมมือด้านการมาตรฐาน

ตามนโยบาย One belt one road โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการหารือ และ Mr.Chen Gang เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางฝ่ายจีน


วันที่เผยแพร่ : 12 July 2017