หัวข้อข่าว :

เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.17065 – 2556 แก่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) นายวันชัย พนมชัย เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.17065 – 2556 (ISO/IEC 17065 : 2012) แก่ Mr.Koh Ching Hong, Regional Managing Director บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด ในขอบข่ายทางด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นกลางในการให้การรับรอง รวมทั้งรับรองว่ามีการจัดการองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบบริหารงานเป็นไปตามขั้นตอนตามหลักวิชาการ บุคลากรมีทักษะความสามารถเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะทำให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.17065 – 2556 แก่ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) นายวันชัย พนมชัย เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.17065– 2556 (ISO/IEC 17065 : 2012) แก่ Mr.Koh Ching Hong, Regional Managing Director บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด ในขอบข่ายทางด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นกลางในการให้การรับรอง รวมทั้งรับรองว่ามีการจัดการองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบบริหารงานเป็นไปตามขั้นตอนตามหลักวิชาการ บุคลากรมีทักษะความสามารถเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะทำให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามขอบข่ายที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


วันที่เผยแพร่ : 06 June 2019