หัวข้อข่าว :

วันนี้(6 มิ.ย. 62) นายนรุณ สุขสมาน ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 สมอ. นำเจ้าหน้าที่เข้ายึดอายัดชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ Full set ไม่ได้มาตรฐาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลังจากเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 ได้เข้ายึดอายัดไว้แล้วบางส่วน จำนวน 1,029 ชุด และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเรียกคืนสินค้ายี่ห้อดังกล่าวจากสาขาต่างๆ ทั้งหมดอีก จำนวน 4,122 ชุด  รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,151 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด กว่า 560,000 บาท และหลังจากนี้ สมอ. จะส่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป


วันนี้(6 มิ.ย. 62) นายนรุณ สุขสมาน ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 สมอ. นำเจ้าหน้าที่เข้ายึดอายัดชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ Full set ไม่ได้มาตรฐาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลังจากเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 ได้เข้ายึดอายัดไว้แล้วบางส่วน จำนวน 1,029 ชุด และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเรียกคืนสินค้ายี่ห้อดังกล่าวจากสาขาต่างๆ ทั้งหมดอีก จำนวน 4,122 ชุด  รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,151 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด กว่า 560,000 บาท และหลังจากนี้ สมอ. จะส่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป


วันที่เผยแพร่ : 06 June 2019