หัวข้อข่าว :

เลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย วันนี้ (11 มิ.ย.2562) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. และผู้บริหาร สมอ. ให้การต้อนรับ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ในวาระแนะนำสมาคม รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและขอความร่วมมือ สมอ.จัดงาน ANQ Congress ที่ประเทศไทย โดย สมคท. เป็นเจ้าภาพ ในเดือนตุลาคม และงานวันมาตรฐานโลกช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562


เลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

วันนี้ (11 มิ.ย.2562) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. และผู้บริหาร สมอ. ให้การต้อนรับ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ในวาระแนะนำสมาคม รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและขอความร่วมมือ สมอ.จัดงาน ANQ Congress ที่ประเทศไทย โดย สมคท. เป็นเจ้าภาพ ในเดือนตุลาคม และงานวันมาตรฐานโลกช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562


วันที่เผยแพร่ : 11 June 2019