หัวข้อข่าว :

เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ISO 37001 : 2016 มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และการรับสินบน วันนี้ (12 มิ.ย.2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ISO 37001 : 2016 Anti-bribery management systems โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหาร สมอ. เข้ารับฟังการบรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่ายกว่า 100 คน


เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ISO 37001 : 2016 มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และการรับสินบน

วันนี้ (13 มิ.ย.2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ISO 37001 : 2016 Anti-bribery management systems โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหาร สมอ. เข้ารับฟังการบรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่ายกว่า 100 คน มาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่น องค์กรที่จะนำไปใช้ต้องประกาศนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบน มีความมุ่งมั่น มีการควบคุมและการฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงมีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ได้กับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการลดความเสี่ยงด้านการทุจริตติดสินบนจากกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐโปร่งใสรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


วันที่เผยแพร่ : 13 June 2019