หัวข้อข่าว :

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสมอ.แถลงผล 10 เดือน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้ากำหนดมาตรฐานแล้วกว่า 180 เรื่อง ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0


นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสมอ.แถลงผล 10 เดือน ขานรับนโยบายรัฐบาล

เดินหน้ากำหนดมาตรฐานแล้วกว่า 180 เรื่อง ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 
มุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 
รองรับสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 24 July 2017