หัวข้อข่าว :

คณะผู้บริหาร สมอ. เยี่ยมเยียน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระบบ digital อย่างเต็มรูปแบบและรองรับ อุตสาหกรรม 4.0  วันนี้  (13 มิถุนายน 2562) 10.30 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. และคณะผู้บริหารสมอ. เยี่ยมเยียนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ  ให้การต้อนรับ โดยประเด็นในการหารือประกอบด้วย แนวทางในการติดตามผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในธุรกิจ E-Commerce ความร่วมมือด้านดิจิทัลภายใต้กรอบอาเซียน การเก็บข้อมูลภาครัฐในระบบ Cloud และการเตรียมพร้อมสู่ราชการไร้กระดาษ เพื่อการพัฒนา สมอ. สู่ระบบ digital อย่างเต็มรูปแบบ และรองรับอุตสาหกรรม 4.0  ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ (Mou) การบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต


คณะผู้บริหาร สมอ. เยี่ยมเยียน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระบบ digital อย่างเต็มรูปแบบและรองรับ อุตสาหกรรม 4.0
 วันนี้  (13 มิถุนายน 2562) 10.30 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. และคณะผู้บริหารสมอ. เยี่ยมเยียนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ  ให้การต้อนรับ โดยประเด็นในการหารือประกอบด้วย แนวทางในการติดตามผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในธุรกิจ E-Commerce ความร่วมมือด้านดิจิทัลภายใต้กรอบอาเซียน การเก็บข้อมูลภาครัฐในระบบ Cloud และการเตรียมพร้อมสู่ราชการไร้กระดาษ เพื่อการพัฒนา สมอ. สู่ระบบ digital อย่างเต็มรูปแบบ และรองรับอุตสาหกรรม 4.0  ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ (Mou) การบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต


วันที่เผยแพร่ : 14 June 2019