หัวข้อข่าว :

สมอ. ลุยต่อเนื่อง กระจายกำลังจับเหล็กเบาและสินค้าด้อยคุณภาพ มูลค่า 10 กว่าล้านบาท นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบโรงงานและร้านจำหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีการตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยแห่งที่ 1 เป็นโกดังเก็บเหล็กเส้นรอการจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายหนึ่ง ย่านสมุทรสาคร ตรวจพบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม น้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน (เหล็กเบา) จำนวน 139,200 เส้น น้ำหนักประมาณ 350 ตัน มูลค่ากว่า 7,000,000 บาท


สมอ. ลุยต่อเนื่อง กระจายกำลังจับเหล็กเบาและสินค้าด้อยคุณภาพ มูลค่า 10 กว่าล้านบาท

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบโรงงานและร้านจำหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีการตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยแห่งที่ 1 เป็นโกดังเก็บเหล็กเส้นรอการจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายหนึ่ง ย่านสมุทรสาคร ตรวจพบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม น้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน (เหล็กเบา) จำนวน 139,200 เส้น น้ำหนักประมาณ 350 ตัน มูลค่ากว่า 7,000,000 บาท แห่งที่ 2 เป็นโรงงานตึกแถว 2 คูหา ย่านจอมทอง กรุงเทพฯ พบว่ามีการทำปลั๊กพ่วงทั้งที่ประกอบเสร็จและรอประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ สมอ. จำนวนรวม 6,572 ชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และแห่งที่ 3 เป็นผู้นำเข้าหลอดไฟย่านบางขุนเทียน-ชายทะเล ตรวจสอบและพบว่ามีการนำเข้าหลอดไฟไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 11,342 ชิ้น มูลค่ากว่า 1,134,200 บาท รวมมูลค่าของที่ยึดอายัดทั้งสิ้นมูลค่า 10 กว่าล้านบาท โดย สมอ. ได้ดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

เลขาธิการ สมอ. กล่าวย้ำเพิ่มเติมว่าวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2562) จะมีผลบังคับใช้ โทษสำหรับผู้กระทำผิดทั้งผู้ทำ ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย จะเพิ่มสูงขึ้น จึงขอเตือนผู้ประกอบการอย่ากระทำผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด เพราะ สมอ. เอาจริง และตรวจเข้มทุกพื้นที่”


วันที่เผยแพร่ : 17 June 2019