หัวข้อข่าว :

สมอ.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ วันนี้ (21 มิ.ย. 2562) นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง


สมอ.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ

วันนี้ (21 มิ.ย. 2562) นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องเกณฑ์และข้อกำหนดตาม มผช. ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล โดยมีวิทยากรจากสถาบันอาหาร และ สมอ. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ยื่นขอการรับรอง มผช. กว่า 100 คน จาก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ


วันที่เผยแพร่ : 24 June 2019