หัวข้อข่าว :

วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วย นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว Thailand Industry Expo 2019 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในงานประกอบด้วยการเสวนา หัวข้อ “การจัดงาน TI Expo 2019” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และตัวแทนผู้ประกอบการที่ร่วมงาน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ในงาน มิน – พีชญา วัฒนามนตรี  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ณ ห้องโลตัสสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วย นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว Thailand Industry Expo 2019 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในงานประกอบด้วยการเสวนา หัวข้อ “การจัดงาน TI Expo 2019” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และตัวแทนผู้ประกอบการที่ร่วมงาน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ในงาน มิน – พีชญา วัฒนามนตรี  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ณ ห้องโลตัสสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


วันที่เผยแพร่ : 01 July 2019