หัวข้อข่าว :

สมอ. แจงผู้ประกอบการ หลังกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สมอ. จัดสัมมนา "แนวทางการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับแก้ไขใหม่" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่แก่ผู้ประกอบการ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงาน Thailand Industry Expo 2019 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ให้แก่ร้านจำหน่าย จำนวน 11 ราย และรับคำขอเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. จำนวน 3 ราย ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 – 7 อาคารชาเลนเจอร์ 2 และ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมการสัมมนา


สมอ. แจงผู้ประกอบการ หลังกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สมอ. จัดสัมมนา "แนวทางการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับแก้ไขใหม่" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่แก่ผู้ประกอบการ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงาน Thailand Industry Expo 2019 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ให้แก่ร้านจำหน่าย จำนวน 11 ราย และรับคำขอเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. จำนวน 3 ราย ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 – 7 อาคารชาเลนเจอร์ 2 และ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมการสัมมนา


วันที่เผยแพร่ : 19 July 2019