หัวข้อข่าว :

เลขาธิการ สมอ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


เลขาธิการ สมอ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง

วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


วันที่เผยแพร่ : 09 August 2019