หัวข้อข่าว :

สมอ. จัดทำคลิปวีดีโอร่วมกับ ISO เพื่อส่งเสริมบทบาทของมาตรฐานกับการท่องเที่ยว ISO จัดทำคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของมาตรฐาน ISO ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Around the world ISO"


สมอ. จัดทำคลิปวีดีโอร่วมกับ ISO เพื่อส่งเสริมบทบาทของมาตรฐานกับการท่องเที่ยว 

ISO จัดทำคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของมาตรฐาน ISO ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Around the world ISO” โดยประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของทวีปเอเชีย และ สมอ. ในฐานะสมาชิก ISO จึงได้ร่วมจัดทำคลิปดังกล่าว สำหรับคลิปนี้จะสื่อให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งด้านวัฒนธรรม ความสวยงาม รวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินและปลอดภัย โดยมีมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากมาย สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของ ISO ได้ที่https://www.iso.org/committee/375396/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0

https://www.youtube.com/watch?v=Dfeqy2968cA&feature=youtu.be


วันที่เผยแพร่ : 13 August 2019