News Topic :

สมอ. ร่วมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 14.30 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”


สมอ. ร่วมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 14.30 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” นำเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานปล่อยขบวนรถ ณ บริเวณด้านหน้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


วันที่เผยแพร่ : 12 September 2019