หัวข้อข่าว :

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย


เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) เวลา 9.00 น. นายวันชัย  พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่ข้าราชการ สมอ. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 100 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากรจิตอาสา ให้ได้ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

 

 


วันที่เผยแพร่ : 27 November 2019