หัวข้อข่าว :

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกำหนดมาตรฐาน นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล ได้รับมอบหมายให้กล่าวเปิดงานสัมมนา “Korea & Thailand Logistics Unit Load System (PalleTech) in Supply Chain Management” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทอล กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกำหนดมาตรฐาน นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล ได้รับมอบหมายให้กล่าวเปิดงานสัมมนา “Korea & Thailand Logistics Unit Load System (PalleTech) in Supply Chain Management” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทอล กรุงเทพฯ งานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำ Unit Load ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมาใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย ประธานสมาคมพาเลทและคอนเทนเนอร์ของเกาหลี ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เกาหลี ประจำประเทศไทย ประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ และ ผู้ประกอบการ


วันที่เผยแพร่ : 23 December 2019