หัวข้อข่าว :

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง มอก.14065-2560 แก่ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง มอก.14065-2560 แก่ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตาม มอก.14065-2560 (ISO/IEC 14065 : 2013) ให้แก่ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองในขอบข่ายการทวนสอบรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emissions Report) ตามโครงการการชดเชยและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบินระหว่างประเทศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 05 March 2020