หัวข้อข่าว :

เลขาธิการ สมอ. เปิดงาน สมอ. รวมใจ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563


เลขาธิการ สมอ. เปิดงาน สมอ. รวมใจ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สมอ. รวมใจ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการ ซึ่ง สมอ. ได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการโครงการลด และคัดแยกขยะมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมตามโครงการ เช่น การบรรยายโดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดนิทรรศการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งกิจกรรมเกมส์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราชการและเจ้าหน้าที่ สมอ. โดยมีผู้บริหาร สมอ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 12 March 2020