หัวข้อข่าว :

สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล หลัง ครม. มีมติให้ส่วนราชการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work from home) พร้อมให้ความมั่นใจประสิทธิภาพการให้บริการยังคงเหมือนเดิม