หัวข้อข่าว :

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งสหภาพเมียนมาร์ H.E. U Khin Maung Cho และ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ.

พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ H.E. U Khin Maung Cho และ 
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

ในการมาเยือน สมอ. พร้อมรับฟังบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย และนโยบายการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs

รวมทั้งยังได้เยี่ยมชมห้อง WebEx conference center Knowledge Center และ ศูนย์การให้บริการ National single window ของ สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 24 August 2017