หัวข้อข่าว :

โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แก่ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ นนทบุรี ตามโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ตามข้อสั่งการของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานเครือข่ายจำนวน 9 บริษัท คือ บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กรุ๊ป จำกัด บริษัท โจแนส เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด บริษัท ดรีมเมคเกอร์ – ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนภา เทรดดิ้ง บริษัท แคนดี้ ลายส์ จำกัด และ บริษัท นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัย และป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของศาสนสถาน พระภิกษุสงฆ์ และส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐาน มอก. โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สมอ. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวกว่า 50 คน ณ พระอุโบสถ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ นนทบุรี


วันที่เผยแพร่ : 25 June 2020