หัวข้อข่าว :

รองเลขาธิการ สมอ. มอบหน้ากากผ้าของ อก. ให้แก่สำนักงานเขตราชเทวีและสำนักงานเขตพระนคร ตามโครงการ “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัย สรรหาน้ำใจแบ่งปันด้วยตู้ปันสุข” ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา


วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการมอบหน้ากากผ้าให้แก่สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตพระนคร ตามโครงการ “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัย สรรหาน้ำใจแบ่งปันด้วยตู้ปันสุข” ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา โดยมีผู้แทนแต่ละเขตรับมอบหน้ากากผ้า เขตละ 2,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้กับชุมชน ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งเป็นหน้ากากผ้าที่ผลิตมาจากผ้าที่มี มอก. และได้รับการรับรองจาก สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 16 July 2020