หัวข้อข่าว :

วันนี้ (3 กันยายน 2563) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตและการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานฯ (มีคลิปบรรยายเพิ่มเติม)


วันนี้ (3 กันยายน 2563) นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตและการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ที่แก้ไข เพื่อชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องการขอรับใบอนุญาต ข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาต และเตรียมความพร้อมก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ และเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐาน ใบอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรจากกองควบคุมมาตรฐาน สมอ. จัดการบรรยายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง คอนกรีต เซรามิก ยานยนต์และโภคภัณฑ์ ของเล่น รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

 

คลิปการประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาต


วันที่เผยแพร่ : 10 September 2020สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565