หัวข้อข่าว :

“ปณิธานแรงกล้าในใจของ ชาว สมอ.จิตอาสาทุกคน คือการเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อชาติและประชาชน... และจะยังคงยึดมั่น อาสาทำความดี...ด้วยหัวใจ”


“ปณิธานแรงกล้าในใจของ ชาว สมอ.จิตอาสาทุกคน คือการเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อชาติและประชาชน...
และจะยังคงยึดมั่น อาสาทำความดี...ด้วยหัวใจ”  

ติดตามกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประจำปี 2563  ตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ

*เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานให้แก่ศาสนสถาน 3 แห่ง
*โครงการจิตอาสา "ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากผ้า 14,000 ชิ้น สรรหาน้ำใจแบ่งปันด้วยตู้ปันสุข

 
ชมคลิปได้ที่  https://bit.ly/3mH39nU


วันที่เผยแพร่ : 30 September 2020