หัวข้อข่าว :

สมอ.แจ้งเตือน ผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สมอ.แจ้งเตือน ผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจร้านจำหน่ายของท่าน
ขอให้ผู้จำหน่าย โปรดตรวจสอบขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนที่จะเข้าตรวจสินค้าภายในร้านจำหน่าย 
ซึ่งบัตรดังกล่าวเป็นบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ในการตรวจร้านค้า สมอ. จะมีการดำเนินการ แจ้งจังหวัดก่อนการเข้าตรวจและ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และชี้แจงข้อกฎหมายต่อเจ้าของร้าน หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตรวจ
หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยหรือโดนกระทำอย่างกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองตรวจการมาตรฐาน 1 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทร. 0-2202-3328-9


วันที่เผยแพร่ : 04 February 2021