หัวข้อข่าว :

วันที่ 28 กันยายน 2560 นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.


วันที่ 28 กันยายน 2560 นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” แก่ร้านจำหน่าย เพื่อส่งเสริมเชิดชูร้านจำหน่ายให้จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่


วันที่เผยแพร่ : 29 September 2017