หัวข้อข่าว :

ขอเชิญรับฟังเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการขอรับรอง ฉลากเขียว


ขอเชิญรับฟังเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการขอรับรอง ฉลากเขียว

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิลดค่าธรรมเนียม 20,000 บาท ลงทะเบียนได้ที่ http://www.tei.or.th/greenlabel/

 


วันที่เผยแพร่ : 02 March 2021