หัวข้อข่าว :

ประกาศ สมอ. เรื่องขอปิดอาคารชั่วคราว


ประกาศ สมอ. " ปิดอาคารเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ท่านสามารถส่งเอกสารได้ที่ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม "

 


วันที่เผยแพร่ : 18 May 2021