หัวข้อข่าว :

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรรมการ เลขานุการ ISO/TC 123 จากประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม สมอ.


วันที่ 5 ตุลาคม 2560

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. 
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรรมการ
เลขานุการ ISO/TC 123 จากประเทศญี่ปุ่น 
ในการประชุมหารือร่วมกัน 
ณ ห้องประชุม สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 06 October 2017