หัวข้อข่าว :

เลขาธิการ สมอ. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี 2563-2564


วันนี้ (25 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สมอ. ประจำปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. สำหรับปี 2563 มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้รับรางวัลจำนวน 29 คน และ ปี 2564 มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้รับรางวัลจำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน โดยมี นายเอกนิติ รมยานนท์ และ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ สมอ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมอ. ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 25 March 2022สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565