หัวข้อข่าว :

5 เมษายนนี้ เวลา 08.30-12.30 น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มตช. 14061 -2565)


5 เมษายนนี้ เวลา 08.30-12.30 น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มตช. 14061 -2565) 

✍️ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom ได้ที่ https://bit.ly/Public-Consult_14061-2565 ภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้ 

พิเศษ‼️ ผู้ที่ลงทะเบียน 40 ท่านแรก* รับไปเลย Coffee Gift Voucher 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูกำหนดการ ร่างมาตรฐานฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง 
https://bit.ly/Public-consult_14061-65_Docs

*หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าร่วมงานเท่านั้น

 


วันที่เผยแพร่ : 30 March 2022สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565