หัวข้อข่าว :

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการสอบเทียบ


วันที่ 18 ตุลาคม 2560

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสมอ.
เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการสอบเทียบ 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) 
แก่บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

ณ ห้องรับรอง สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 19 October 2017