หัวข้อข่าว :

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออก ผ่านระบบ SMART-I ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป


กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออก ผ่านระบบ SMART-I ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เอกสาร 1 แผนผังขั้นตอนการเข้าใช้งาน ระบบ Smart - I

เอกสาร 2 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบ ระบบ Smart - I

เอกสาร 3 การออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ. 2) ระบบ Smart - I


วันที่เผยแพร่ : 11 May 2022สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565