หัวข้อข่าว :

การให้บริการระบบ SME ACCESS ให้บริการผู้ประกอบการด้วย Digital Platform SME เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม ด้วย Digital Platform

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565