หัวข้อข่าว :

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร


เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร


วันที่เผยแพร่ : 02 November 2017