หัวข้อข่าว :

วารสารวิชาการ "unisearch Journal" เศรษฐกิจยุ่งใหม่


Unisearch Journal เศรษฐกิจยุคใหม่

- คนเมือง 4.0 : อนาคตการทำงานของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย

- การกำหนดนิยามและจำแนกขอบเขตพื้นที่เมืองในประเทศไทย

- การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาแบบแผนธุรกิจสำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติก

  หลังการใช้ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน (เขตปทุมวัน)

- การจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

- ระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย : ยกระดับไทยสู่ประเทศแห่งสเกลอัพ 2030


วันที่เผยแพร่ : 03 October 2022สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565