หัวข้อข่าว :

สมอ.จัดการสัมมนา เรื่อง มอก.9999 สืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน เพื่อการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ.และนายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง ผู้อำนวยการ


สมอ.จัดการสัมมนา เรื่อง มอก.9999 สืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน เพื่อการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ ประยงค์เพชร 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ.และนายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง ผู้อำนวยการ
กลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ. เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ณ ห้องประชุม 200 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560


วันที่เผยแพร่ : 07 November 2017