หัวข้อข่าว :

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ.เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” โดยความร่วมมือของ ​4 กระทรวงหลักด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560


วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ.เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” โดยความร่วมมือของ ​4 กระทรวงหลักด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560

รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา ส่งเสริมผู้ประกอบการนำการรับรองระบบงานไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดระดับโลก

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 4 กระทรวง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 700 คนเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี


วันที่เผยแพร่ : 12 June 2017