หัวข้อข่าว :

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สมอจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจากนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สมอจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม”

โดยได้รับเกียรติจากนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่องการมาตรฐาน 
การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่เผยแพร่ : 07 November 2017