News Topic :

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการประชุม ISO/TC 227 Springs ครั้งที่ 13 โดยสมอ.เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ


นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. 
เป็นประธานในการเปิดการประชุม ISO/TC 227 Springs ครั้งที่ 13

โดยสมอ.เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม 
ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ

เรื่อง สปริง สปริงแบบจาน สปริงขดขึ้นรูปเย็น 
โดยมีผู้ประกอบการไทยร่วมกำหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับสู่สากล

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ


วันที่เผยแพร่ : 21 November 2017