หัวข้อข่าว :

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศส.จัดอบรมหลักสูตร Cyber Security Awarenees Training User Level,IT Service and MailGo Thai โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ๒๐๐ อาคาร สมอ.


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศส.จัดอบรมหลักสูตร  Cyber Security Awarenees Training User Level,IT Service and MailGo Thai โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ๒๐๐ อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 19 December 2017