หัวข้อข่าว :

สมอ. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา "มอก. : ทางเลือกสู่ "ทางรอด" ในการดำเนินธุรกิจ" อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร


สมอ. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา
"มอก. : ทางเลือกสู่ "ทางรอด" ในการดำเนินธุรกิจ"
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างไร

 

                                                                            มอก. สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ธุรกิจดีขึ้น ได้จริงหรือ?
                                                           สินค้าที่มี มอก. สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้อย่างไร?
                                                           มอก. ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ที่สามารถใช้ปูนไฮดรอลิกเป็นวัตถุดิบได้ มีอะไรบ้าง?
                                                           ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ที่ต้องยื่นขอ มอก. มีกี่รายการ อะไรบ้าง?
                                                           ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก แทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดีกว่าตรงไหน?


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา
08.30 - 16.30 น.
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

 


วันที่เผยแพร่ : 14 November 2023สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565