หัวข้อข่าว :

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว มอก.2493 เล่ม 2-2556


🍞 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว มอก.2493 เล่ม 2-2556

🥣 ครอบคลุม ภาชนะพลาสติก ฝา และส่วนประกอบอื่นที่สัมผัสอาหาร

ทนอุณหภูมิได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส

ทำเพื่อใช้ครั้งเดียว สำหรับอุ่นในไมโครเวฟ

🍤 แบ่งได้เป็น 3 ชนิดตามชนิดของพลาสติก ได้แก่ PP PET PS

🥖 ก่อนเลือกซื้อควรสังเกต

✅ สะอาด

✅ ไม่มีลักษณะผิดปกติ

✅ หากมีฝา ต้องปิดได้สนิท

✅ เครื่องหมายมาตรฐานและ QR CODE ก่อนซื้อทุกครั้งนะคะ

 


วันที่เผยแพร่ : 29 November 2023สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565