หัวข้อข่าว :

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฮิโรคิ มิทสึมะตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) นำคณะกรรมการวิจัยด้านเศรษฐกิจของหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๒ อก.


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายฮิโรคิ มิทสึมะตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) 
ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(เจโทร กรุงเทพฯ) นำคณะกรรมการวิจัยด้านเศรษฐกิจของหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบ 
ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๒ อก.

เพื่อรายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ในการนี้ นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เข้าร่วมรับฟังผลการสำรวจดังกล่าวด้วย


วันที่เผยแพร่ : 23 January 2018