News Topic :

สมอ. รวบถึงร้านตามภารกิจ “Quick win” ยึดหม้ออบลมร้อน เครื่องซักผ้า ไม่มี มอก. กว่า 5 แสนบาท


สมอ. รวบถึงร้านตามภารกิจ “Quick win” ยึดหม้ออบลมร้อน เครื่องซักผ้า ไม่มี มอก. กว่า 5 แสนบาท !!

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สมอ. เข้าตรวจโกดังเก็บสินค้าของร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามภารกิจ “Quick win” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) และเลขาธิการ สมอ. (นายวันชัย พนมชัย) ในการกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาด

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเครื่องซักผ้าและหม้ออบลมร้อน จำนวนรวม 392 ชิ้น ไม่มีเครื่องหมาย มอก. และไม่มีใบอนุญาตนำเข้า จึงดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมด รวมมูลค่า 540,728 บาท เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เครื่องซักผ้า และหม้ออบลมร้อน อยู่ใน 144 รายการ สินค้าควบคุมของ สมอ. หากนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานไปใช้งาน อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงขอฝากถึงประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. รับรองเท่านั้น โดยเฉพาะสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ต้องตรวจสอบเครื่องหมาย มอก. กับผู้ขายทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อความปลอดภัย

 


วันที่เผยแพร่ : 20 February 2024