หัวข้อข่าว :

เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมกับ Japan Automobile Manufacturers Association Inc. (JAMA) เข้าพบและประชุมหารือประจำปีกับนายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะ


เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมกับ Japan Automobile Manufacturers Association Inc. (JAMA) เข้าพบและประชุมหารือประจำปีกับนายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ด้านการกำหนดมาตรฐาน การปล่อยมลพิษจากยานยนต์ และยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ณ ห้องประชุม 230 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”


วันที่เผยแพร่ : 09 February 2018