หัวข้อข่าว :

สมอ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา


สมอ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. นำทีมคณะผู้บริหาร สมอ. พร้อมด้วยนายตรีพล บุณยะมาน รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เพื่อเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการตรวจกำกับดูแลสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผู้แทนจาก สคบ. และ บก.ปคบ. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center: ATTRIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเข้าเยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เช่น อาคารห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์และยางล้อ ห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สนามทดสอบระบบเบรก และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง เป็นต้น

 


วันที่เผยแพร่ : 27 March 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565